انتخاب سلف در مدار برای نویز گیری

سلام برای انتخاب سلف در مدار باید چه پارامترهایی را در نظر گرفت ؟ جهت امر نویز گیری ؟

برای نویز گیری از فریت بید ها استفاده کنید. موقع خرید فقط سایز رو باید مشخص کنید و عدد ندارن معمولا. ولی برای استفاده از سلف برای عملیات آنالوگ و منابع سوییچینگ باید با استفاده از فرمول های مربوطه عدد سلف رو محاسبه کنید.