نصب دو استرین گیج تک جهته در یک راستا بر روی لودسل

امکانش هست دو استرین گیج تک جهته در یک راستا بر روی لودسل نصب شده باشد ؟
همان طور که گفتید از دو استرین گیج بر لودسل استفاده میشه چون دیگه به تغییرات دما وابسته نباشه اما این دو حتما باید در دو جهت مخالف با زاویه ۹۰ درجه از هم نصب شوند یا میشه این دو استرین گیج در یک راستا ( زاویه ۰ درجه) از هم نصب کرد ؟!؟

یه مقدار اوایل مبحث لودسل گیج کننده توضیح داده شد.استرین گیج ها معمولا 2 یا 4 تایی در درون خود لودسل می باشند به صورت کارخانه ای نه اینکه شما آنرا در لودسل تعبیه کنید و طبق مدار پل وتستون در داخل خود لودسل به هم ارتباط داده شده اند و طبق مدار پل وتستون دو سیم برای تغذیه دارند که سیم excitation مثبت و منفی هستند و دو سیم دیگر خروجی لودسل می باشد که به سر signal یا output مثبت و منفی نام گذاری می شود پس یک لودسل با سیم گراند 5 سیم دارد دو سر برای تغذیه پل وتستون داخل لودسل و دو سر برای خروجی پل وتستون. پس مقاومت های متغیر مدار پل وتستون داخل لودسل , همان 2 یا 4 عدد استرین گیج است که در این حالت با اعمال نیرو به لودسل مقاومت استرین گیج ها تغییر میکند و در رابطه پل وتستون در اثر این تغییر مقاومت , ولتاژی روی دو سر signal منفی و مثبت می افتد که با اندازه گیری این ولتاژ و بحث های بعدی می توان این ولتاژ را به تغییرات وزن ربط داد.لطفا به تصاویر ارسالی با دقت نگاه کنید.

سلام روز بخیر،من در این مورد اطلاعی ندارم شاید سوال شما مربوط به گروه دیگه ای باشه
با سپاس

یه مقدار اوایل مبحث لودسل گیج کننده توضیح داده شد.استرین گیج ها معمولا 2 یا 4 تایی در درون خود لودسل می باشند به صورت کارخانه ای نه اینکه شما آنرا در لودسل تعبیه کنید و طبق مدار پل وتستون در داخل خود لودسل به هم ارتباط داده شده اند و طبق مدار پل وتستون دو سیم برای تغذیه دارند که سیم excitation مثبت و منفی هستند و دو سیم دیگر خروجی لودسل می باشد که به سر signal یا output مثبت و منفی نام گذاری می شود پس یک لودسل با سیم گراند 5 سیم دارد دو سر برای تغذیه پل وتستون داخل لودسل و دو سر برای خروجی پل وتستون. پس مقاومت های متغیر مدار پل وتستون داخل لودسل , همان 2 یا 4 عدد استرین گیج است که در این حالت با اعمال نیرو به لودسل مقاومت استرین گیج ها تغییر میکند و در رابطه پل وتستون در اثر این تغییر مقاومت , ولتاژی روی دو سر signal منفی و مثبت می افتد که با اندازه گیری این ولتاژ و بحث های بعدی می توان این ولتاژ را به تغییرات وزن ربط داد.لطفا به تصاویر ارسالی با دقت نگاه کنید.2020-07-31/1596226074-410940-instrumentationtoolscom-load-cell-principle.gif
2020-07-31/1596226074-443855-images-1.jpeg

2020-07-31/1596225865-64699-instrumentationtoolscom-load-cell-principle.gif
2020-07-31/1596225865-95644-images-1.jpeg

1 پسندیده