خازن به همراه ژنراتور

سلام استاد ساسانفر
به چه دلیل هنگامی که برق اصلی شهر قطع میگردد و ژنراتور وارد مدار میگردد بانک خازنی حتما باید از مدار خارج شود؟

چند دلیل دارد
مهمترین دلیل اشکال در تنظیم ولتاژ توسط رگولاتور ژنراتور است

سلام. استاد یه سوال پیش میاد اینجا:
در صورتی که ژنراتور برای پیکسایی در زمان های پیک مصرف قرار است با شبکه سراسری پارالل شود ،در این صورت باید بانک خازن در مدار باشد یا نه؟ و اگر قرار است در مدار باشد جایگیری بانک خازن فرق میکند که کجا باشد یا خیر؟