خازن به همراه ژنراتور

سلام استاد ساسانفر
به چه دلیل هنگامی که برق اصلی شهر قطع میگردد و ژنراتور وارد مدار میگردد بانک خازنی حتما باید از مدار خارج شود؟

چند دلیل دارد
مهمترین دلیل اشکال در تنظیم ولتاژ توسط رگولاتور ژنراتور است