نحوه اتصال باسداکت

سلام استاد ساسانفر
در پروژه های صنعتی در صورتی که سیستم TNS باشد باسداکتی که از ترانس به ورودی تابلو POWER CENTER متصل میشود مرکز ستاره ترانس باید به شمش نول و ارت تابلو وصل شود؟

سلام اگر سیستم کاملا تی ان اس باشد هادی نول و ارت باید از هم جدا باشند . باسداکت را با پنج هادی در نظر بگیرید