محاسبه دیماند کل مجتمع مسکونی

@sasanfar#1688 ممنونم

با سلام
اگه توی یه مجتمع مسکونی ۳ واحدی، برای هر واحد یک کنتور تکفاز ۲۵آمپری و برای مشاعات مجتمع یک کنتور سه فاز ۳۲آمپری سایز کرده باشیم(طبق برآورد بار توسط ضرایب همزمانی)، برای محاسبه ی دیماند کل مجتمع و درج در فرم الف، محاسبه به چه صورته؟ آیا اینجا هم ضریب همزمانی لازمه بین کنتورها اعمال بشه؟ استاندارد، هندبوک یا دستورالعمل های مربوطه در این زمینه چیه؟

منظور از فرم الف چیست ؟ ضوابط طراحی تابلو کنتوری هر شهر را باید از شرکت توزیع همان شهر استعلام نمود .

@mtr6710#1535 سلام
پاسخ دادم اعمال ضریب همزمانی به تابلو ها الزامی است. تابلو کنتوری چون متعلق به شرکت توزیع است اعمال ضرایب همزمانی مطابق با دستورالعمل های آن شرکت انجام میشود.

@sasanfar#1573 منظور از فرم الف همون فرم اولیه هست که مهندس طراح همراه با نقشه های برق ساختمان مهر و امضا میکنه.
آیا اصولا برای محاسبه ی دیماند کل یک بلوک آپارتمانی با مشخص بودن کنتورهای واحدها و مشاعات، نیاز به اعمال ضریب همزمانی هست یا باید ۱ فرض بشه؟