تایت شات آف بودن ولو

سلام
آیا وقتی ولو tight shutoff است میتوان کلاس نشتی آن ۴ باشد یا نه حتما ۵ یا ۶ است؟

خیر فقط 5 یا 6