تقسیم بندی سوییچ برای ولوها

سلام
۱-آیا سوییچ هایی که روی ولوها نصب میشوند میتوان گفت به دودسته limit switch و proximity switch تقسیم میشوند؟یا انواع دیگری هم دارند؟

۲- آیا سویچی با عنوان limit proximity switch داریم اگر جواب مثبت است لطفامختصر توضیحی بفرمایید؟

1- بله این دو نوع هستند سوییچ های limit به صورت مکانیکی یا همان غلتکی ها عمل می کنند در حالی که مجاورتی ها در اثر القا کنتاکت را برقرار می کنند.
2- خیر یا limit است یا Proximity