سینی کابل در درز انقطاع

سلام مهندس ساسان فر
پیمانکار سینی کابل را در درز انقطاع به صورت شکل زیر اجرا کرده آیا درست است.

IMG_۲۰۲۴۰۵۲۹_۱۳۰۳۲۹

سلام. اگر کشویی داخل هم می‌لغزند اکیه