الزامات فایر آلارم پنل در ساب استیشن

سلام

1- در شرایطی که ساختمانی مانندsubstation از CCrفاصله زیاد داشته باشد مانعی ندارد که تجهیزات f&g این ساختمان به فایر الارم پنل وصل شود و دستور release کردنCO2 توسط فایر الارم پنل صادر شود؟ آیا نیاز به فایر الارم دارایSIL می باشد؟

بله کاری که خود ما هم در پروژه مون داریم انجام میدیم تجهیزات Substation به FACP متصل هستند و FACP با کابل فیبر اپتیک در بستر Modbus با سیستم F&G واقع در CCR مرتبط است.
طبق الزام IEC 61508/61511 برای تجهیزات F&G ، الزام SIL در نظر گرفته نمی شود زیرا این تجهیزات Mitigative هستند و نه Protective