نوع موج گایدد ویو لول ترانسمیتر

سلام
1- نوع موج در گایدد ویوها چیست یعنی نوع پالسی هستند یا FMWCیا نوع دیگری است؟
۲- برای مخازن متلاطم، گایدد ویوها مناسب هستند یا غیر تماسی ها . چرا؟
۳- فرکانس کاری گایدد ویوها در چه رنجی است؟

1- معمولا Guided Wave ها با آنتن Rod شکل و به صورت FMCW در نظر گرفته می شوند.
2- بهتر است از آنتن های Multi Feeder مانند Planar استفاده شود. (غیر تماسی)
3- معمولا در رنج 1.3 تا 3 گیگا هرتز