چگونگی سفت کردن بولت ها

سلام همانطور که فرمودید در
Asme pcc1
چگونگی سفت کردن بولت ها رو گفته خواستم ببینم نسبت به اندازه هر پیچ باید ترکمتر روی چه عددی باشد .ایا جدول خاصی دارد؟