تاثیر فرکانس صوت در نفوذ

علت اینکه هرچه فرکانس صوت کمتر باشد قدرت نفوذ آن بیشتر خواهد بود به چه دلیل می باشد ؟

سلام و ممنون از سوال شما. علت، تضعیف کم‌تر صوت است.
همان‌طور که در کلاس هم اشاره شد، تضعیف (Attenuation) به دو عامل ربط دارد:
۱. پراکنش/پراکندگی صوت (Scattering)
۲. جذب صوت (Absorption)
هر دوی این‌ عوامل نسبت عکس با طول موج صوت دارند، به این معنی که با بالا رفتن طول موج صوت، پراکنش و جذب (و در نتیجه تضعیف صوت) کم خواهد شد. برای بالا بردن طول موج صوت، و با توجه به نسبت عکس طول موج و فرکانس، لازم است که فرکانس صوت را کاهش دهیم. به عبارتی از پروب‌های فرکانس پایین‌تر استفاده کنیم.

1 پسندیده