بالا بودن ولتاژ نقطه نول و نحوه زمین کردن نقطه نوترال

سلام، وقت شما به خیر.
ما یک ساختمان اداری داریم که از طریق یک پست کامپکت تغذیه می‌شه.
مشکلی که در تاسیسات برقی ساختمان داریم اینه که ولتاژ نقطه نول ساختمان خیلی بالاست (در حدود ۲۰ ولت نوسان می‌کنه) که برای تجهیزات شبکه و وسایل مخابراتیمون خطرناکه. ما در کل نقاط ساختمان این مقدار رو اندازه‌گیری کردیم و همین مقدار به دست اومد. بعد کلا برق ساختمان رو از کلید پست قطع کردیم و از خروجی ترانس همین مقدار رو اندازه‌گیری کردیم. بعد از صحبت با پیمانکار مجری پست، مشخص شد که مجری برای نقطه‌ی نوترال ترانس چاه مجزا اجرا نکرده و نول رو از تابلو فشارضعیف گرفته. یعنی عملا از زمین خود ساختمان برای ایجاد نقطه نول استفاده کرده.
من در دو مورد سوال دارم؛
۱- اولا آیا اجرا نکردن چاه مجزا برای ترانسفورماتور و استفاده از زمین خود تاسیسات برای ایجاد نقطه نول کار اصولی و قابل‌قبولی هست؟
۲- راهکار کاهش ولتاژ نول در این شرایط چیه؟ آیا تنها راهش ایجاد چاه مجزا برای نقطه نوتراله؟

سلام همبندی بین تمام الکترودهای زمین ساختمان الزامی است.

سلام استاد. وقت به خیر.
همبندی انجام شده.
مشکل اینجاست که مجری پست کامپکت، به جای اجرای الکترود زمین الکتریکی برای نقطه‌ی نول ترانسفورماتور، نول رو از الکترود زمین حفاظتی خود ساختمان گرفته.

سلام . اشکالی نداره