عدد رینولز در اریفیس

سلام
در نرم افزار کانوال برای سایز اریفیس اگر عدد رینولز زیر۵۰۰۰باشد وارنینگ می دهد و اعلام می کند مطابق با استاندار نیست
1: خوب هر چه قد عدد پایین تر باشد سیال خطی تر است پس چه ایرادی وجود دارد؟

۲- آیا برای عدد های رینولز زیر ۵۰۰۰ می توان اریفیس استفاده کرد توصیه چیست؟

اشتباه تصور کردید در اریفیس ها وقتی عدد رینولدز کم میشه به بیان کاهش سرعت است و عملا اندازه گیری انجام نخواهد شد به بیان بهتر اریفیس ها در محدوده سیالات transit کارایی بهتری دارند (نه باید خیلی خطی باشد نه متلاطم) برای سیالات سرعت پایین از Meter Run ها که زیر مجموعه ای از اریفیس هاست استفاده می گردد (به شرطی که سایز لوله از 2 اینچ کمتر باشد)