شبیه سازی فرآیند

برای شبیه سازی فرآیند تولید یک ماده شیمیایی به چه نرم افزاری نیاز است اینجانب در حال طراحی یک خط تولید هستم و به صورت کلی فرآیند کار برای من مشخص است لیکن در طراحی راکتور ریزه کاریهای زیادی وجود دارد و من نیازمند به اشراف به آنها هستم عموما شرکتهای راکتورساز اطلاعات کافی در این مورد ندارند و باید کل فرآیند را به صورت دقیق برای آنها توضیح داد ساخت پایلوت هم برای این حقیر بسیار بالاست و از توان من خارج است اگر بتوان فرآیند را شبیه سازی کرد در هزینه ها بسیار تاثیر گذار است ذکر این نکته ضروری است که اینجانب تخصصی در این زمینه ندارم و اطلاعات را به صورت تجربی بدست آوردم