فلومتر ونتوری ابزار دقیق

سلام مهندس
عیدتان مبارک
تو بحت فلومتر ونتوری برای محاسبه k فرمودین تو داکیومنتا هستش
ولی من هر چقدر سرچ می کنم پیدا نمی کنم
می تونین راهنمایی کنین؟

درود ضریب K تقریبا برابر یک فرض می شود و در محاسبات اریفیس توضیح دادم لطفا قسمت محاسبات اریفیس را که به دست آوردن فرمول فلو براساس اختلاف فشار را توضیح دادم مشاهده نمایید.

1 پسندیده