کاربرد سیم جوش نقره برنج وآلومینیوم

سلام استاد جداری من درست متوجه نشدم کاربرد جوش آلومینیوم و نقره و برنج و سیم جوش آمریکایی به تفکیک کجاست ودر چه لوله هایی است ممنون

درود برشما برای لوله های آلمینیومی و اواپراتور و جوش لوله مس به آلمینیوم از سیم جوش و تنه کار آلمینیوم استفاده میشه برای لوله مس به مس در یخچالهای خانگی از سیم جوش و تنه کار نقره و در بعضی موارد یخچالهای صنعتی و سردخانه از سیم جوش برنج استفاده میشه که در چند قسمت دوره انجام شده و توضیح داده شده

1 پسندیده

ممنونم متشکر