معرفی منابع جهت الزامات طراحی تصفیه خانه ها و جمع آوری فاضلاب

با سلام و درود آقای دکتر ابراهیمی در رابطه با طراحی تصفیه خانه های کوچک و بزرگ منابع معتبر بین المملی یا داخلی که بطور کامل این بحث رو پوشش بدهد را معرفی می نمایید؟

سلام خدمت مهندس عزیز
بحث تصفیه فاضلاب و استفاده از آب خاکستری بحث بسیار مهمی هست که امروزه با توجه به کمبود منابع آبی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو نیازمند مطالعات پایه و تخصصی می باشد. کتاب هندبوک HVAC3، در رابطه با سیستم های آبرسانی و فاصلاب بحث کرده که می تواند مفید باشد. کتاب تضفیه فاضلاب از انتشارات دانشگاه تهران نوشته دکتر منزوی نیز مفید است. پیشنهاد بنده در مطالعات تخصصی استفاده از چند منبع به صورت همزمان است.