نحوه تست ورودی تریستوری

سلام اگر ورودی جای پل دیود تریستور بود چگونه باید تست سرد گرفت؟؟

سلام مهندس
نحوه تست تریستور در دوره توضیح داده شده