شرایط کالیبره گیج فشار

سلام

فرض بفرمایید رنج یک گیج فشار 0 تا10بار است. می دانیم که تا1.3برابر هم protect میکندیعنی تا13بار . اگر به این گیج، فشاری بین 10تا 13 بار وارد شود آیا گیج نیاز به کالیبره مجدد دارد؟

1 پسندیده

بله زیرا فنر کاملا کشیده شده و خاصیت ارتجاعی آن از بین می رود