سوال کلیدی---و مهم

سلام مهندس
Tie-in با Battery limit چه فرقی با هم دارند. ولی شما فرمودید که ظاهرا با هم یکی هستند.
چون Tie-in به نقطه ی ورودی و خروجی یک جریان ، که این جریان در واحدهای دیگر plant مشترک است می گویند یا اطلاق می شود.
آیا این اظهارات درست است؟

با سلام
یک Battery Limit یک موقعیت مرزی تعریف شده بین دو ناحیه به همراه مسئولیت است که ممکن است شامل (Tie-In)نیز باشد.معمولا برای انشعاب گیری و نمایش مختصات محل اتصال از عبارت TIE-IN استفاده میگردد.