سوال کوتاه و ابهام در مورد آن

سلام
خوبید
ببخشید مقدار مجاز H2S,CO2 باید کمتر از مقدار استاندارد باشد که این را از صحبتتان متوجه شدم
دو سوال اینجا مطرح است که
1-این مقدار مجاز در کدام مدرک مهندسی فرآیند میاید؟
2-در چه مرحله ی از پروژه این مساله به ما دیکته می شود؟

با سلام
بطور کلی مقدار مجاز یا SPEC.در مدرک PROCESS DESIGN BASIS یا BEDD آورده میشود که هدف فرآیند است و معمولا در فازهای ابتدایی پروژه CONCEPTUAL و یا BASIC باید نهایی گردد.
با تشکر