شبیه سازی فرآیند یا قسمتی از فرآیند

سلام آقای مهندس
می توان برای یک فرآیند یک واحد ، تجهیزات آن واحد فرآیند را جداگانه شبیه سازی کرد به هر دلیلی!!!. یعنی بصورت Sub-flow sheet. یا اینکه مجبوریم همه را در یک Flow sheet شبیه سازی کرد.
یا اینکه برای یک plant که می تواند شامل چندین واحد باشد هم می توان هر واحد را بصورت یک flow sheet جداگانه شبیه سازی کرد و بهم ربط داد بصورت یک شبیه سازی یک plant.
سوال بعدی این است که همان طور که اشاره کردم منظور از sub-flowsheet (که مثلا برای یک واحدی از plant یا تجهیزی از واحد است) را flow-sheet جداگانه ی است یا تعریف می شود؟
این ربط دادن sub-flowsheetها به flow-sheet اصلی در hysys و aspen شدنی است یا خیر؟ راه آن را میخواستم بدانم.
با تشکر

با سلام
بله این موضوع در شبیخ ساز aspen hysys امکان پذیر بوده و میتوان واحد های فرآیندی بزرگ و یا چند unit را شبیه سازی نمود و یسپس sub flow sheet نمود
این موضوع با انتخاب تجهیزان و کلیک کردن آنها و انتحاب combine into sub flowsheet امکان پذیر میباشد