سیستم تهویه پست های برق

با سلام و درود برای طراحی و الزامات تهویه ی پست های برق منبعی هست ک معرفی کنید؟

سلام
خیلی ساده و تقریبی هندبوک اشنایدر اشاراتی داشته ولی به نظر من باید یک مهندس مکانیک با در نظرگرفتن تمام شرایط محاسبات تهویه را که معمولا نرم افزاری است انجام بدهد

1 پسندیده

ممنون