تاثیر اثرات حفاظت کاتدیک در محیط ترش

سلام
جناب آقای مهندس سلطان محمدی
موضوع تاثیر اثرات حفاظت کاتدیک در محیط ترش

به عرض میرساند در توضیحات تدریس جنابعالی اشاره گردید حفاظت کاتدیک در محیط های ترش مناسب نمی باشد
درخواست بنده این بود که رفرنس یا مقاله و یا مطلبی در استانداری هست که معرفی بفرمایید
ممنون

به نام یزدان
با سلام و اهدای ادب
احتراما باستحضار می رساند یکی از منابع هیدروژن ، حفاظت کاتدی و over protection است ، که این مورد در استاندارد EFC 17 اشاره گردیده است
image
image

ممنون مهندس جان