ازمایش برش مستقیم ۱

با سلام
بله منظورم ۵۰ دیویژن بود اشتباه ننوشته بودم معذرت میخوام
روی رینگ نیرو نوشته 1 divبرابر است با ۲/۹ کیلوگرم فرس
واحدش برابر مثلا کیلوگرم بر div نیست
با اینک همچین واحدی ندارد باز ضرب کردنش صحیحه؟؟

سلام مجدد بزرگوار، عدد 2.9 خیلی زیاد است، قرار شد حضرتعالی عکسهای رینگ و ظرفیت رینگ نیروسنج رو اعلام و ارسال بفرمائید. ۰۹۱۲۳۸۳۲۳۸۲