سایز بندی ترموول دما

سلام وققتون بخیر
مهندس طبق صحبتاتون که فرمودین ترموول باید در یک سوم میانی پایپ قرار گیرد ولی طبق جدول برای سایزهای 12 تا 22 اینچ مقدار 350 mm در نظر گرفته شده است چطور امکان پذیر میباشد در حالی که 22 اینچ تقریبا دو برابر 12 اینچ میباشد ؟

مجددا حساب کنید متوجه اشتباه خود خواهید شد. 22 اینچ را تبدیل به میلی متر کنید تقسیم بر س که کنید میشه 186 میلی متر (انتهای یک سوم ابتدایی) سپس با 150 میلی متر طول نازل جمع کنید میشه 336 و ما هم گرفتیم 350
لطفا با دقت بیشتر سوال ها مطرح گردد