طراحی و شبیه سازی مبدل حرارتی

برای افزایش راندمان حرارتی یک بویلر
می خواهیم از محصولات احتراق این بویلر که دمای بالای هم دارد برای گرم کردن آب برگشتی از سیستم استفاده کنیم .حال می بایست یک مبدل طراحی کنیم . در قسمت پوسته مبدل محصولات احتراق ( دود ) با دمای 300 درجه سانتی گراد وارد می شود. و در قسمت تیوب هم اب برگشتی از سیستم که با انتقال حرارت با محصولات احتراق افزایش دما پیدا کرده که این امر موجب افزایش راندمان می شود .
سوال اینجاست در قسمت hot fluid برای محصولات احتراق چه آنالیزی باید وارد کنم ایا متونم ترکیبات احتراق اعم از co2 و اکسیژن وارد کنم ؟

با تشکر از شما

2555

با سلام
در ابتدا باید بگم که استفاده از گاز با دکای بالا برای ایجاد بخار یا گرمایش به عنوان پروژه های waste heat recovery شناحته میشود که فلسفه آن نیز energy conservation میباشد .
برای سیال exhaust که یک سوحت کامل یا ناقص میاشد باید ببینید که درصد متان و اتان در صورت واکنش سوحت کامل چگونه است .بع عبارت دیگر سوال اینحاست که واکنش احترافی کامل است یا ناقص
.برای طراحی ساده واکنس را کتمل فرض کنید و با htri ماجول combustion آنالیز flue gas را بدست بیاورید

Pocket Guide Emission Industry.pdf (610.5 کیلوبایت)