مفهوم اصطلاح زیر در آموزش ایسیو

ماشین ۳ کار می کند، یعنی چه؟ ماشین کله می کند؟
می تونید راهنمایی بفرمائید و اینکه یک ایسیو گرفتم که تعمیر کنم ، منتها از متن درسی سوال زیاد دارم ، به دلیل اینکه بنده تجربه مکانیکی نداشته و اولین تجربه این قطعات و تعمیرشان هست و این قطعات و عیب های قطعه ها را قبلا تجربه نکرده ام
متشکرم

سلام ارادت سه کار کردن یعنی یک سیلندر از مدار خارج میشه و کار نمیکنم

سلام علیکم استاد. خوشوقتم
امکان دارد ایمیل تون رو بفرمائید یک سری مشاوره ها از شما بگیرم؟

سلام ارادت
Mohsenghafarizadeh@gmail.com