عدم انتخاب چیزی که کاملا داخل کادره

سلام
خسته نباشید
چرا با اینکه لوله هم داخل کادره ولی انتخاب نمی شه ؟
با تشکر

2
1

دقت بفرمایید به نحوه انتخاب از چپ به راست است یا راست به چپ؟
در چپ به راست کمی باید بازه بیشتری انتخاب شود ولی راست به چپ هر چیزی داخل کادر باشد انتخاب میشود

با اینکه کل بخش مورد نظر داخل کادر هست ولی
چون در ارتفاع پایین تر هست انتخاب نمی شه
در حالی اگه یه فایل جدید باز کنم یا در همین تمرین چند دقیقه قبل
با اینکه ارتفاع متفاوت هست ولی وقتی چیزی داخل کادر باشه بازم انتخاب می شد
یه تنظیمات بهم ریخته ولی نمی دونم چیه؟

لطفا بخش مربوط به تنظیمات ارتفاعی و لولها مرور گردد
شاید لوله ای که میکشید را ببینید ولی نتوانید انتخاب کنید