ضریب دی الکتریک برای رادارها

دروود

آیا دانستن و اعمال ضریب دی الکتریک به ترانسمیتر رادار( تماسی و غیر تماسی) امری واجب است یا آپشنال؟

2- تنظیم آستانه threshold در رادار ها چیست و چه ارتباطی با ضریب دی الکتریک دارد؟

بله حتما دی الکتریک سیال باید به عنوان ورودی به ترنسمیتر داده شود.
هر ضریب دی الکتریکی می تواند محدوده مجازی برای تغغیر داشته باشد ( به دلیل تغییرات در composition سیال) این میزان رو در قالب threshold تعریف می کنند (یا بهتر بگم آستانه ای که در آن تغییرات فرکانس موج الکترومغناطیسی انجام میشه)