الزامات مربوط به گیج فشار در تست فشار مطابق تقاطع ضربدری استانداردها

:hibiscus::comet::fire:الزامات مربوط به گیج فشار در تست فشار مطابق تقاطع ضربدری استانداردها

:high_brightness:مطابق استانداردهایی نظیر ASME Sec VIII-Div1 و ASME PCC-2 محدوده گیج فشار باید بین 1.5 الی 4 برابر فشار تست باشد
:zap:مطابق استاندارد EEMUA 168 : انتخاب رنج گیج فشار به گونه ای باشد که فشار تست در 2/3 میانی محدوده گیج باشد.
:rainbow:اما تعداد دفعات استفاده از گیج در تست فشار :
:comet::fire:گاها مشاهده می شود در سایت ها ذکر شده است که از یک گیج تنها 2 یا 3 مرتبه می توان برای تست فشار استفاده نمود، در حالی که این امر قضاوت مهندسی است، زیرا در استاندارد EEMUA 168 ذکر نموده است هرچه تعداد دفعات باز و بسته کردن گیج فشار بیشتر باشد، در نتیجه بازه زمانی کالیبراسیون کوتاه تر می شود، پس بنابراین بسته به این که از گیج خشک یا روغنی استفاده کرده ایم یا اینکه نحوه نگهداری و ضربه خوردن و… چگونه بوده است تصمیم گیری می شود.
:warning:در استاندارد ASME B40.100 نیز اشاره گردیده است Reuse یک گیج فشار بستگی به : 1- تطابق شیمیایی سیال نظیر سرویس های اکسیژن 2- تطابق خورندگی سیال دارد که مربوط به تست فشار نمی باشد
photo_۲۰۲۳-۱۲-۱۱_۰۰-۵۶-۱۷