الزامات تست فشار با تقاطع ضربدری استانداردها

با سلام
در فایل پیوست الزامات تست فشار شامل تست هیدرواستاتیک و تست نیوماتیک مطابق تقاطع ضربدری استانداردها بالغ بر 80 صفحه ارایه گردیده است.
الزامات تست فشار مطابق تقاطع ضربدری استانداردها.pdf (7.2 مگابایت)