ناحیه کاری پمپ ها با توجه به کارکرد و توان

سلام
آیا استاندارد API-610 و یا سایر استاندارد ها تفاوتی در زمان کارکرد پمپ ها(Continuous و یا Intermittent) و یا میزان توان مصرفی، برای تعریف ناحیه POR قائل شده اند؟
مثلا پمپی که قرار است مدت 24 ساعته کار کند و پمپی که 2 ساعت در روز کار می کند استاندارد ها دیدگاه یکسان به این دو پمپ دارند؟ باید همان 70 درصد تا 120 درصد BEP درنظر گرفته شود؟
مسئله دیگر در این خصوص این که پمپی 100 کیلوات باشد و پمپ دیگر 2.2 کیلوات باشد، باز هم نگاه به این دو نوع پمپ یکسان است؟

سلام
نگاه استاندارد ها، صحت عملکرد، پایداری فرآیندی و مکانیکی و کارکرد ایمن تجهیزات هست و نواحی تعیین شده و سایر نیازمندی ها بر مبنای عملکرد ۲۰ ساله با کارکرد پیوسته(با در نظرگرفتن فواصل تعمیرات نرمال) در استاندارد API 610 وضع شده. بدیهی هست که اپراتور باید بر مبنای شرایط فرآیندی تصمیم بگیره که آیا انحراف از بندهای استاندارد در بخش های هیدرولیکی و مکانیکی آیا به طول عمر مورد نظر پروژه آسیب میزنه یا خیر.
در خصوص کد پمپ هم جواب بنده این هست که نگاه APIبه سطح انرژی پمپ هست. یعنی یک پمپ OHممکن هست به تراز ملاحظات فرآیندی و جانمایی لازم باشه در یک طبقه هد بالاتر از حد استاندارد رو به سیال منتقل کنه ولی همین پمپ با طراحی BB3دارای طراحی هیدرولیکی پایدار تری باشه
.

2 پسندیده