مستندات مهندسی شیرین سازی کاز در دروس گفته شده

سلام
خوبید
آقای مهندس
ببخشید این فایل ها رو بنده ندارم
هم چنین سند Pdf این عکس
New folder.rar (267.0 کیلوبایت)
Screenshot 2024-01-06 234317

با سلام براتئم فایلا رو آپلود میکنم
تمامی فایلا با برنامه ADOBE ACROBATE
ProMax L2 Sour Gas Processing Slides v1503.pdf (6.1 مگابایت)
Selective Absorption Using Amines.pdf (75.6 کیلوبایت)
Solubility of Hydrocarbons in Physical Solvents.pdf (111.8 کیلوبایت)
The Impact of Acid Gas Loading on the Heat of Absorption and VOC and BTEX Solubility in Amine Sweetening Units.pdf (176.6 کیلوبایت)
Treat LPGs with Amines.pdf (124.5 کیلوبایت)
یا NITRO PDF باز میشوند.
با تشکر

hi
can you give me this docs?

Selective Absorption Using Amines.pdf (75.6 کیلوبایت)
Solubility of Hydrocarbons in Physical Solvents.pdf (111.8 کیلوبایت)
Treat LPGs with Amines.pdf (124.5 کیلوبایت)

Selective Absorption Using Amines.pdf (75.6 کیلوبایت)

Solubility of Hydrocarbons in Physical Solvents.pdf (111.8 کیلوبایت)

Treat LPGs with Amines.pdf (124.5 کیلوبایت)

Screenshot 2024-01-13 173942
can you give this process description?

با سلام
لطفا فایل پیوست را ملاحظه فرمایید
با تشکر
QSM2-000-PR-DB-0003-E0 Process Description-.pdf (465.6 کیلوبایت)