پدیده سرج در پمپ ها

سلام

۱- در اکثر پروژه ها یک فلو کنترل ولو از خروجی پمپ به ورودی پمپ وصل میکنن آیا این برای همان پدیده سرج است؟

۲- چرا از فلوکنترل ولو استفاده میشه میگر نه اینکه در سرج فشار معکوس داریم آیا نباید پرشر کنترل ولو استفاده بشه؟
۳- پدیده سرج برای صرفا کمپرسور ها اتفاق میفته یا برای پمپ های سیالات هم اتفاق میفته؟

با سلام

در اکثر پروژه ها یک فلو کنترل ولو از خروجی پمپ به ورودی پمپ وصل میکنن آیا این برای همان پدیده سرج است؟در پمپ ها در مسیر خروجی پمپ یک شیر کنترلی برای تنظیم دبی عبوری از خط DISCHARGE تعبیه میگردد گاهی یک مسیر انحرافی برای در پچرخش قرار دادن سیال ورودی به پمپ نیز تعبیه میگردد که این مسیر به هط ساکشن و یا مخزن متصل میگردد و به آن اصطلاحا" PUMP MIN.FLOW گفته میشود که با یک شیر کنترلی یا یک RO معمولا کنترل دبی-فشار برگشتی نیز در این مسیر کنترل میگردد .
دلایل استفاده ازشیر کنترل در مسیر خروجی به شرح ذیل میباشد :

  1. تا زمانی که جریان در خط اصلی (Discharge Line) برابر یا بیشتر از حداقل دبی تعیین شده باشد. شیر کنترل (Min Flow Control Valve) بسته است و هیچ گردش مجددی به درام مکش یا مخزن آن وجود ندارد. (این سیستم همچنین میتواند میزان سطح سیال را در تجهیز قبل پمپ کنترا و تنظسم نماید)
  2. در صورتیکه به یکباره میزان دبی در خط اصلی کمتر از حداقل دبی تعیین شده باشد. شیر کنترل به گونه ای باز می شود که مجموع جریان در خط تخلیه اصلی و جریان در خط گردش مجدد به حداقل یا برابر با حداقل دبی تعیین شده باشد.
  3. در صورتیکه انسداد کامل DISCHARGE LINE . شیر کنترل در مسیر MIN FLOW باید کاملا بازگردد که در اینصورت میزان دبی عبوری برابر با حداقل دبی تعیین شده میباشد، بنابراین با رفع تدریجی انسداد شیر کنترل میتوان فرآیند را مجددا از طریق DISCHARGE LINE ادامه داد.

[/quote]

1 پسندیده

Pump Control Systems ValMatic.pdf (234.9 کیلوبایت)
Pump_Protection.pdf (325.3 کیلوبایت)
Purpose_of_Minimum_Flow by Randal Ferman.pdf (504.3 کیلوبایت)
Pressure Surge Analysis.pdf (999.8 کیلوبایت)