متفاوت بودن برند سیستم های کنترل

سلام

اگر در یک پلنت نفتی ما یک سیستم کنترل DCSیک سیستم کنترل برایESdو یکی هم برای f&gداشته باشیم. و این سه سیستم هم باهم در ارتباط هستند. آیا از لحاظ استاندارد باید برند این سیستم های کنترل متفاوت باشد؟
آخه برخی از کارفرما ها اشاره میکنند که استاندار مجاب میکنه که برند سیستم های کنترل از هم متفاوت باشند‌. آیا واقعا چنین استانداری وجود دارد؟

سلام وقت بخیر
خیر من از چنین استانداردی اطلاع ندارم و اگه همه از یک برند باشن راحتتر هم باشه
موفق باشی

1 پسندیده