ساختن ولتاژ مورد نیاز در خروجی پاور

سلام مهندس
ایا امکانش هست ولتاژ 12- و 12+ در خروجی پاور رو تبدیل به ولتاژ 24 +ولت کنیم ( گراندها یکی هستند ) ؟
یا 3.3- با 3.3+ در مجموع 6.6+
به چه صورت با ذکر قطب ها ممنون میشم

سلام دوست عزیز، اگر مدار شما +۱۲ و -۱۲ داره در واقع بین این دو سیم ۲۴ ولت اختلاف ولتاژ وجود داره. پس شما میتونید -۱۲ رو زمین در نظر بگیرید و +۱۲ رو به عنوان +۲۴ استفاده کنید.
برای مثال اگر -۱۲ رو به یک سر مقاومت و +۱۲ رو به سر دیگر مقاومت وصل کنید، از دید مقاومت، شما ۲۴ ولت اختلاف ولتاژ دوسرش ایجاد کردید.
همین مورد برای همه ولتاژ های مثبت و منفی صدق میکنه.

1 پسندیده

سلام مهندس از جواب شما ممنون