راهنمایی جهت دوره های پیشرفته تر

سوال بعد از دوره فعلی چه دوره های برای cnc فراگیری شود؟

سلام
دوره های پیشرفته نقشه کشی از قبیل solid work ,catiaبه مدل سازی و تقویت ذهن شما برای پیشرفت در کارها کمک می‌کنه.
فاز بعدی میشه فراگیری ماشین کاری با cncتراش
موفق باشید