محاسبات نویز در فیشر

سلام
طبق عکس پیوست شده برای نویز در نرم افزایر فیشر 4 عدد معرفی شده آیا همگی باید زیر85dbباشند؟
20231203_175312

درود بله