طول کابل برای ترانسمیترها

سلام
می دانیم که روی تمام ترانسمیترهامقدار ولتاژ کاری آنها نوشته شده که معمولا از ۱۲ ولت تا ۳۰ ولت است. خوب در اکثر برندها در کاتلوگ نوشته شده که حداکثر مسافت از ترانسمیتر تا کارت ۲۰۰ متر است. خوب اگر بتوان با افزایش سطح مقطع کابل کار کنیم که ولتاژ رسیده به ترانسمیتر در محدوده مجاز باشد ایا میتوانیم مسافت را بیشتر کنیم؟

بله امکان پذیر است ولی باعث افزایش قیمت کابل می گردد که مقرون به صرفه نیست.