مفهوم مصرف کننده شدن خازن در بانک خازنی

در بانک خازنی و شبکه این که میگن خازن مصرف کننده میشه یعنی چی؟

سلام. خازن نه مصرف کننده است نه تولیدکننده . در یک نیم سیکل توان راکتیو به شبکه تزریق می‌کند در نیم سیکل بعدی توان راکتیو می‌گیرد.