شیوه باز پیچی آرمیچر

سلام ببخشید استاد شما توی دوره شیوه باز پیچی آرمیچر را عملی توضیح ندادین وقتی که آرمیچر سوخته را میخواهیم دوباره بپیچیم اولا چطوری چسبهای اتصال دو سرسیمهای آرمیچر به کلکتور را باز کنیم ثانیا شیوه اتصال سیمهای آرمیچر به کلکتور را چطوری بازکنیم تا دوباره که بخواهیم بپیچیم بدانیم سیمهای آرمیچر سوخته دقیقا بکدام تیغه های کلکتور متصل شده که موقع بازپیچی دقیقا همانجوری بپیچیم شما توی دوره آرمیچر خالی را بطور آزمایشی گفتین درصورتی که لااقل یک آرمیچر را عملی ازصفر باز کنید تاصد عملی بپیچید تا ما درست نقشه عملی آرمیچر سوخته را یاد بگیریم که چطوری آرمیچر سوخته را باز کنیم یا لااقل فیلمی هرچه سریعتر آماده کنیدتااین نکته یاد بگیریم…