فیوز ورودی گوشت کوب

نوع فیوز در گوشت کوب برقی چه نوع فیوزی است

درود نسبت به توان دستگاه متفاوته معمولا ۲۲۰ولت ورنج نیم تا ۱.۵آمپر هست

1 پسندیده

با سپاس