مفهوم بعضی کلمات در اکچویتر ولوها

سلام
در جمله min air consumtion (L/stroke) منظور از L/stroke چیست و چه یکایی دارد؟

احتمالا تعداد استروک هست که با مینیمم هوای مصرفی چند بار می تواند ولو باز و بسته شود البته این فقط حدس و گمان من است