علت این خطا چیست؟

سلام و وقت بخیر.
خطای اول به چه معناست؟ و چرا این خطا را میدهد؟چه عواملی میتواند این خطا را بدهد؟

این یک خطای عمومی درحل صریح است که به عنوان جامپ شرط مرزی شناخته می شود و زمانی که یک مقدار جابجایی آنی در حل دینامیکی به شرط مرزی اعمال می شود رخ می دهد و معمولا با تعریف امپلیتیود و شرایط اولیه برای ان شرط مرزی رفع می شود

ممنونم.
آیا این warning یا هشدار در نتایج شبیه سازی تاثیر زیادی دارد؟
با انتخاب smooth step هم برطرف نشد.نباید با انتخاب این گزینه این هشدار برطرف میشد؟

خواهش میکنم،
نخیر این اخطار تاثیر خاصی نداره و قابل چشم پوشی است.
عرض کردم معمولا چون این اخطار امکان داره به علت های دیگری در نحوه مدل شبیه سازی شده رخ بدهدکه نیاز به بررسی دقیق مدل رو میطلبه