پرووینگ در سیستم کاستدی میترینگ

برای یافتن ضریب تصحیح که حاصل تقسیم" فلویbase volume بر فلوی اندازه گیری شده " است، به صورت پرکتیکال چکار میکنیم؟ از ابتدا میزان base volume را داریم یا با هر بار ران کردن توپک در پروور بدست میاید؟
چند بار ران اتفاق میفتد؟
عملیات پرووینگ حین کار و برقراری فرایند اتفاق میفتد یا یونیت استاپ خواهد شد؟

در ابتدای طراحی حجم پروور مشخص است چه میزان است و سپس با وارد شدن توپک و طی کردن مسیرهای رفت و برگشت عملا K-factor دستگاه چک و صحه گذاری می گردد. برای تجهیزی مانند التراسونیک شاید با 5 بار رفت و برگشت کامل توپک میزان K-factor به دست آید ولی برای توربین این میزان به 10 بار رفت و برگشت افزایش می یابد چون عموما پالس های توربین دیرتر شکل می گیرند. بله در حین عملیات انجام می شود و نیازی به استاپ شدن نیست.

ضمن تشکر از شما، k-factor حاصل تقسیم بیس والیوم بر حجم اندازه گیری شده است.با هر بار ران کردن توپک دقیقن چه خروجی و کدام پارامتر تغییر میکند که حاصل آن ضریب تصحیح بدست بیاید؟ مگر حجم بیس والیوم تغییر میکند ؟ امکانش هست با مثال عددی از میزان فلو، بدست آوردن k factor را توضیح دهید؟

حجم بیس تغییر نمی کند. حجم پایه از فلومتر عبور می کند. فرض کنید در کارخانه ما به ازای یک مترمکعب فلوی عبوری دستگاه 300 پالس تولید میکرد (این میزان همان K-factor است). الان حجم پایه پروور 4 مترمکعب هست و ما انتظار 1200 پالس را خواهیم داشت. فرض می کنیم ما به ازای یک round trip یعنی رفت و برگشت کامل تعداد پالس مورد نظر ایجاد گردد. در این شرایط دستگاه فلومتر 1150 پالس تولید کرده است. با توجه به اینکه تعداد باید همان 1200 باشد با ضریب اصلاحی آلفا این میزان تصحیح میگردد

1 پسندیده