دور الکتروموتورهای سه فاز

سلام.اگر اشتباها موتور سه فاز را با دور عکس راه اندازی کنیم یعنی جای دو فاز جابه جا باشد و بکار بگیریم آیا بعد از مدتی آسیب خواهد دید ؟ چرا ؟ به چه علت ؟

1 پسندیده