توجیه فنی و اقتصادی

سلام خوبید آقای مهندس عسگری
شما فرمایش کردید Market Study شامل توجیه فنی و اقتصادی می شود.
ولی چون از اسمش مشخصه به نظرم باید فقط توجیه اقتصادی باشد؟
میتوانید تشریح نمایید.
با تشکر

سلام خوبین
معمولا گزارش های افتصادی به عنوان market study بیشتر جنبه اقتصادی دارد ولی باید ملزومات و پیش فرض های فنی بطور لجمالی نیز باید بررسی گردد

یک دنیا تشکر