فازهای پروژه و مراحل پروژه

سلام خوبید آقای مهندس عسگری
وقتی در رابطه با فازهای پروژه حرف می زنیم در رابطه با هر پروژه یی، دو تا سوال مطرح می شود:
1-مگر در رابطه با هدف پروژه اطلاعی نداشتیم؟
2-در رابطه با قابلیت های اجرایی پروژه چطور؟
3-و سوال اخر اینکه در رابطه با فازهای عملیاتی و طراحی در چه زمانی و در چه مرحله پروژه می توان حرف زد؟
در واقع در کدام یک از مراحل پروژه این موارد پیاده سازی و صحبت می شود؟
با تشکر و سپاس

قاز های مختلف مهندسی پروژه ها بر اساس هدف گزاری کلان تهیه و انجتم میگیرد .این هدف گزاری با کارفرما ها میباشد
در اینصورت پیمانکاران طرحها اقدام به مطالعات برای انجام پذیزی ، اقتصادی بودن و یا مطالعات کخندسی پایه و تفصیلی میکنند
هر فاز مطالعاتی سوالات مربوط به هدف گزاری فنی-مالی پروژه و قابلیت اجرایی آنرا تو جیه میکند تا با کمترین خطا و تاخیر محصولات تولید گردند.
این روند در مطالعات conceptual & FS و BASIC DESIGN و FEED STAGE تا مرحله ساخت بررسی و کنترل میگردد.